Derivation of Kelvin Equation for the Phase Equilibrium between the Curved Interface Based on Gibbs Thermodynamics
Sai-Jun XIAO,Jun ZHANG,Zhen-Xing YIN,Zhen WANG,Jian LIU
University Chemistry . 2016, (1): 59 -63 .  DOI: 10.3866/pku.DXHX20160159