Synthesis and Characterization of Eu(Ⅲ)- β-Diketone and Tb(Ⅲ)- β-Diketone Complexes
Ya-Min ZHANG,Xiao-Xiao XING,Li JIANG,Ji-Jian XU,Chen-Yang JU,Hong-Ling GAO
University Chemistry . 2016, (7): 65 -71 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX201509019