Study on Cultivating and Practice of Analogical Thinking in Teaching of College Organic Chemistry
Si-Ping HUANG,Zhan-Jiang YU,Yang LIU,Yi HUANG,Xiao-Fang WANG
University Chemistry . 2016, (8): 17 -21 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX201510016