Discussion on the Surface Tension and the Surface Free Energy
Zhen-Xing YIN,Hui KONG,Hai-Chuan WANG,Jun ZHANG,Zhi-You LIAO,Yuan LI
University Chemistry . 2016, (9): 77 -82 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX201512011