Practices on Cultural Construction in Experimental Chemistry Demonstration Center
Lai-Ying ZHANG,Chun-Yan ZHANG,Zhi-Qiang DONG,Yong-Hong RUAN,Shu-Nü PENG,Xue-Ming FANG
University Chemistry . 2016, (10): 19 -22 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX201602017