The Allotropes of Nonmetallic Elements (Ⅰ):An Overview of Hydrogen and Boron Allotrope
You-Ying DI,Qi YANG,Chun-Sheng ZHOU,Cheng-Fang QIAO,Xiao-Wei CUI,Sheng-Li GAO
University Chemistry . 2017, (9): 21 -34 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX201704022