Innovation and Practice for Safety Education and Management in College Chemistry Laboratory
Ping-Ping ZHU,Hong-Yan FENG,Gu JIN,Zheng-Gen ZHA,Yuan ZHENG,Quan LAN,Ming-Li GAO,Xiang SHENG
University Chemistry . 2017, (12): 48 -52 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX201707002