Study and Practice on the Teaching Reform of Applied Chemistry Specialty in Hunan University in the Light of the New Engineering Education Goal
Yali LIU, Xiaohua ZHANG, Haihui ZHOU, Deliang HE, Jinhua CHEN, Jianru DENG, Yongjun LI
University Chemistry . 2018, (9): 38 -46 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX201804018