The Combination of Open and Flip Classroom in Teaching:Taking the Principles of Chemical Engineering Course as an Example
Zhuying XU,Mingchun CEN,Jiadi XU,Hongyu HU
University Chemistry . 2018, (11): 42 -46 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX201807018