Great Concern for Chiral Pharmaceuticals from the Thalidomide Tragedy
Weiguang ZHANG,Shilin ZHANG,Dong GUO,Lei ZHAO,Lajia YU,Hui ZHANG,Yujian HE
University Chemistry . 2019, (9): 1 -12 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX201904021