Exploration and Practice of the "Top Talent Training Program of Chemistry" in Xiamen University
Yaxian ZHU,Wei HONG,Haiping XIA,Xin LÜ,Zhaoxiong XIE,Chaoyong YANG,Xiaoyu CAO,Xiangqun GUO
University Chemistry . 2019, (10): 8 -13 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX201906023