Exploration of 113 Talents Training System in Applied Chemistry
Xindong JIANG,Shuang GAO,Sansan YU,Hui YAO,Manhong LI,Feng YAN,Wenze LI,Linjiu XIAO
University Chemistry . 2019, (11): 108 -112 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX201908014