Truths Simplify and Moisten Things Silently: Practice of Course Ideology and Politics Education in Teaching Physical Chemistry
Xuzhen WANG,Xinping WANG,Xinkui WANG,Fuping TIAN,Dongxu TIAN,Bingbing CHEN
University Chemistry . 2019, (11): 77 -81 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX201909001