Thinking and Teaching Practice on the Course Ideology and Politics Reconstruction of Analytical Chemistry
Jiagen Lü, Chengxiao Zhang, Jianxiu Du, Honglan Qi, Qiang Gao, Xuanfeng Yue, Jing Zhang, Wei Liu, Wei Tang, Xinrui Duan, Chenghui Liu
University Chemistry . 2021, (3): 1912002 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX201912002