The Flexible Application of QR Code in the Laboratory Teaching, Laboratory Instrument Management and Academic Report
Yinyun Lü, Yuhua Weng, Rui Pan, Chunyan Zhang, Zhiqiang Dong, Xiaoqing Ouyang, Chanzi Ruan, Zhenling Xu, Shunü Peng, Yanping Ren
University Chemistry . 2021, (2): 1912017 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX201912017