RAFT Controlled Synthesis, Characterization and Photophysical Properties of the Prepared AIE Fluorescent Polymers
Tianrui Liu, Weiguang Zhao, Yanxin Zhang, Kaixuan Feng, Tianchi Xu, Wenwei Zhang, Dongzhong Chen
University Chemistry . 2020, (4): 81 -89 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX201912030