Exploration and Practice of Course Ideology and Politics in Basic Organic Chemistry Teaching
Zhiyuan Xu, Mohan Li, Heng Zhang, Xiaoxia Zhao, Yanbin Zhang, Junlong Zhao
University Chemistry . 2020, (7): 67 -71 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202001006