Exploration and Practice of Online "Dual Quizzes Teaching" Mode of Organic Chemistry and Laboratory Courses
Li Chen, Jinmei Zhou, Jing Hu, Yihui Chen, Min Lin, Yonghong Ruan, Jinli Zheng, Ailin Wei
University Chemistry . 2020, (5): 191 -196 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202004146