Making the Best Use of Online Teaching for Organic Chemistry Laboratory Courses through Instructional Design and Practice
Lingling Li, Quan Lan, Zhenggen Zha, Jun Jiang, Hongyan Feng, Yuan Zheng
University Chemistry . 2020, (5): 263 -268 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202004155