The Detailed Dynamic Management of Chemicals Based on RFID Technology and Face Recognition
Yuhua Weng, Rui Pan, Zhenling Xu, Changming Yan, Xiaoqing Ouyang, Zhiqiang Dong, Chunyan Zhang, Chanzi Ruan, Yinyun Lü, Yanping Ren
University Chemistry . 2021, (4): 2004091 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202004091