Application of Smartphones in Chemistry Laboratory
Zhiqiang Dong, Fengjun Liu, Yuhua Weng, Rui Pan, Changming Yan, Zhenling Xu, Chunyan Zhang, Yinyun Lü, Xiaoqing Ouyang, Chanzi Ruan, Yanping Ren
University Chemistry . 2021, (4): 2005041 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202005041