On the Development of Applied Chemistry in Jiangnan University for the Promotion of Cosmetics Industry
Yuming Dong, Yuqiang Ding, Weifu Dong, Cheng Yang, Xuefeng Liu, Ye Fan, Jing Wang, Qingwei Pan
University Chemistry . 2020, (10): 71 -76 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202006011