The Research and Practice of the Development of the National First-Class Chemistry Major in Central China Normal University during the New Era
Jian Wan, Yang Deng, Hong Yuan, Nengfang She, Jingming Gong, Yongjian Li, Lili Wen, Wenhua Zhang, Neng Guo, Wuke Li, Hao Peng, Hui Xu, Chenggang Wang
University Chemistry . 2021, (5): 2007040 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202007040