The Design and Thinking of the Concrete Case of Ideological and Political Education in Chemical Analysis Course
Shuangyan Huan, Yuzhi Wang, Chi Cai, Zengping Chen, Lijuan Tang, Chunyang Lei, Jianbo Liu, Yongjun Li
University Chemistry . 2021, (3): 2006028 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202006028