Using Teaching Experience of Massey University for Reference to Develop Online Teaching of Organic Chemistry in Agricultural University
Junxian Jia, Jinzhong Zhao, Yongzhou Liu, Yongpo Zhang, Shifei Wang
University Chemistry . 2021, (1): 2006018 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202006018