Teaching Practice in Ion Polarization Theory Based on Dialectical Principle of Contradiction
Hongyan Wang, Kai Wang, Huan Jiao, Zhihong Liu
University Chemistry . 2021, (3): 2007034 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202007034