Online Teaching Practice of Physical Chemistry Course and Effect Analysis
Dongmei Ren, Lixia Wang, Yan Zhao, Yunsheng Xia
University Chemistry . 2021, (1): 2008017 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202008017