Suggestions for Teaching Contents and Requirements of Physical Chemistry Course for Chemistry Majors (2020 Edition)
Shuyong Zhang, Jinlin Li, Louzhen Fan, Wenhua Hou, Guowang Diao, Yupeng Guo
University Chemistry . 2021, (1): 2009052 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202009052