Application and Exploration of "Online-Offline and Virtual-Actual Combination" in Organic Chemistry Laboratory Teaching: Taking the "Preparation of n-Bromobutane" As an Example
Yonghong Zhang, Bin Wang, Weiwei Jin, Yu Xia, Chenjiang Liu
University Chemistry . 2020, (12): 180 -186 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202008025