Exploration and Practice of Student-Centered Online and Offline Blended Teaching Mode in Instrumental Analysis Experiment
Qingcui Chu, Yang Tian, Yuezhong Xian, Yuanyuan Wang, Fan Zhang, Anwei Zhu, Cuiling Zhang, Zhiai Xu, Tingting Zheng, Zhonghai Zhang, Min Zhang, Limin Zhang, Qiwei Zhang, Mengmeng Liu, Jingjing Wan, Ping Geng, Qiuhua Zhao
University Chemistry . 2021, (7): 2009071 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202009071