The Exam Questions for 52th International Chemical Olympiad
Kai Li, Chuanjun Song, Yingxia Wang, Jian Pei, Lianyun Duan
University Chemistry . 2020, (12): 274 -293 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202010048