Several Specious Questions in Polymer Chemistry: Developing Students' Critical Thinking, Problem Conversion Ability and Literature Consulting Awareness in Teaching
Lin Guo, Kunyan Sui, Hao Hu, Jiuxing Wang, Yifan Wang, Xiaoyan Zhang, Qiaohong Peng, Xin Sui
University Chemistry . 2021, (8): 2009004 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202009004