Exploration and Practice in Constructing First-Rate Chemistry Disciplines
Lin Jiang, Yan Su, Xinrui Zhong, Xiaoshuang Ma, Yun Zhang, Chengbin Zheng, Changwei Hu
University Chemistry . 2021, (5): 2010034 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202010034