The Teaching Practice of Medicinal Chemistry under the Corporation of Industry-University-Research and Application
Lei Shi, Cuiting He, Shuman Zheng, Yige Xu, Liushan Huang, Manli Cao, Wei Yin, Zhaohui Huo, Xiulian Zhang
University Chemistry . 2021, (5): 2009050 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202009050