Looking at the World with "Zinc": Exploration on Course Ideology and Politics Construction of Instrumental Analysis Experiment
Jingfeng Lan, Wei Wang, Yongwen Shen, Yanxin Fan, E Yu, Lianhua Li, Guangnong Lu
University Chemistry . 2021, (3): 2010062 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202010062