Design and Practice of Physical Chemistry Laboratory Teaching Based on Flipped Classroom
Qiuyan Li, Xiaojun Wang, Qian Zhu, Ying Zhou, Xiangyun Qian
University Chemistry . 2021, (7): 2010086 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202010086