Construction and Practice of Scientific Research Teaching Mode of Analytical Chemistry Course in the View of Emerging Engineering Education
Songtao Lu, Qun Wang, Yang Li, Yuan Yao, Hongjun Kang, Xiaohong Wu
University Chemistry . 2021, (5): 2011052 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202011052