Improving Kinetic Measurements of Aspirin Hydrolysis
Shenghong Zhang, Chuansong Qi, Hua Rong, Liangfa Gong, Wei Li
University Chemistry . 2021, (8): 2010054 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202010054