Research and Practice of the Development of the National First-Class Chemistry Major in Hebei Normal University
Yanli Zeng, Bo Liu, Zhangang Han, Xiuming Wu, Haitao Yu, Mingxing Wu, Miying Jia
University Chemistry . 2021, (5): 2011064 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202011064