Practice and Effect Analysis of "Flipped Classroom" Method in Inorganic and Analytical Chemistry Teaching
Qiongzhi Gao, Yingju Liu, Shengsen Zhang, Siyuan Yang, Xin Cai, Haifeng Liu, Xiaohua Zhou
University Chemistry . 2021, (7): 2010065 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202010065