Reflection and Practice of the Construction of the First-Class Applied Chemistry Major with Petrochemical Industry Features
Zhanxu Yang, Tianfeng Cai, Yuexin Hu, Lijuan Song, Jilin Wang, Yan Shi, Jian Li, Jianhua Qian
University Chemistry . 2021, (5): 2012007 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202012007