Guiding by Mentors and Pursuing His Vision: Dr. Lu Jiaxi's Early Days in Xiamen University
Xianchi Lu, Getan Lu
University Chemistry . 2021, (4): 2102047 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202102047