The Popular Science Experiment of Making Recycled Paper Dyed with Vegetable Pigment
Tongyao Tian, Dongqing He, Gao Pu, Xudong Xie, Xuanjin Li, Yan Li, Huafeng Zhang, Ying Zhang
University Chemistry . 2021, (10): 2012034 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202012034