Research and Application of Demand-Based Teaching Mode in General Chemistry
Sue Hao, Ruiqing Fan, Zhongping Yao, Dongyan Tang, Chunhui Yang, Xijiang Han
University Chemistry . 2021, (7): 2011057 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202011057