Teaching Practice on Course Ideology and Politics for Student-Centered Physical Chemistry Experiment
Leqin He, Chengcheng Shi, Yongjing Hao, Shuai Han, Xiaocai Meng, Jiajia Yang, Lianwei Kang
University Chemistry . 2021, (7): 2102015 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202102015