Coordination Polymerization of Phenylacetylene and Its Photothermal Properties: A Comprehensive Experiment of Green Polymer Chemistry
Zhouyi Hong, Jinjin Zhang, Yaojun Li, Tian He, Shouchun Yin
University Chemistry . 2021, (12): 2101010 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202101010