Practice and Reflection of Course Ideology and Politics in the Teaching of Analytical Chemistry
Qianying Sheng, Bo Zhang, Wenqing Zhang, Jia Tian, Yi Zhao, Wei Xia, Haiyan Liu, Junhong Qian, Qing Wang, Hongyang Zhang, Lingyi Zhang, Ping Hu
University Chemistry . 2021, (9): 2102019 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202102019