Exploration and Achievements of the Construction of the First-Class Chemistry Major of Fuzhou University
Yaofeng Yuan, Caixia Lin, Wei Lin, Zailai Xie, Xinchen Wang
University Chemistry . 2021, (5): 2102063 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202102063