Construction and Practice of First-Class Chemistry (Normal) Major at Southwest University
Wei Shen, Jingrong Chen, Wenshan Ren, Jun Yang, Rui Yang, Ling Kong, Jiaxing Dong, Yimin Jiang, Yaqin Chai
University Chemistry . 2021, (5): 2012042 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202012042