Reformation and Practice of Diversified Teaching Mode in Analytical Chemistry Experiment
Hai Wu, Tiantian Huang, Qiao Zeng, Huazi Wang, Xiaoyan Jin, Jie Liu, Suhua Fan
University Chemistry . 2021, (9): 2103082 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.DXHX202103082